Pawłowski: państwa afrykańskie wyobrażają sobie Rosję jako ostoję konserwatyzmu

Myślę, że Afrykanie przekonają się, że Rosja jest bardziej brutalnym kolonizatorem niż dotychczasowi. Zajmie to 10-20 lat – mówi ekspert.