Przewodnicząca Rady Białoruskiej Republiki Ludowej: Razem nie pozwolimy wrogowi zniszczyć naszej wolności

Iwonka Surwiłła składa życzenia z okazji 105. rocznicy proklamacji niepodległości. Zaznacza, że dziś Białoruś nadal jest zagrożona imperializmem Rosji.