Jak świętuje się Dzień Wolności na Białorusi?

Dzień wyjątkowy, święto katolickie oznaczające zwiastowanie – mówi Iwan Sawanowicz, korespondent redakcji białoruskiej Radia Wnet w Warszawie, na temat uroczystości z okazji Dnia Wolności.