25 marca był dniem epokowym – prezes białoruskiego towarzystwa historycznego o niepodległości Białorusi

Mińsk, fot. Egor Kunovsky

Oleg Łatyszonek, prezes białoruskiego towarzystwa historycznego o dziejach nowożytnej Białorusi, o bohaterach, dniu niepodległości i próbie jej odzyskania.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy!

O próbach odzyskania niepodległości przez Białoruś mówi Oleg Łatyszonek, historyk.  Począwszy od powstania Kalinowskiego, przez powołanie Białoruskiej Republiki Ludowej kończąc na obecnej dyktaturze na Białorusi.

25 marca był dniem szczególnie ważnym, tego dnia 1918 roku powstała Białoruska Republika Ludowa, nastąpiło zerwanie więzów z Rosją. To było wydarzenie epokowe, przełomowe wcześniej Białorusini o swoim państwie nie myśleli, jeżeli były jakieś ruchy polityczne na Białorusi to domagały się, marzyły o autonomii.
Dzień proklamacji niepodległości Białorusi jest nie tylko dniem świętowania dla Białorusinów, dzień ten też powinien cieszyć Litwinów i Polaków, gdyż po 123 latach niepodległości państwa Rzeczpospolitej odrodziły się – zaznacza gość „Poranka Wnet”.

Zobacz także:

Program Wschodni 25.03.2023: Mijają dwa lata od aresztowania Andrzeja Poczobuta

Komentarze