Dmytro Antoniuk: Trzeba wracać do smutnej rzeczywistości. Rosja znowu atakuje

Korespondent Radia Wnet obszernie komentuje kolejne, nocne ataki Rosji na ukraińskie miasta. Sytuacja jest ciężka, wiele osób pozostało pod gruzami.