Stefanik: Emmanuel Macron zapewnił, że reforma emerytalna zostanie wdrożona

Zdaniem prezydenta Francji to opozycja i związki zawodowe ponoszą odpowiedzialność za pogłębienie kryzysu społecznego w kraju – mówi korespondent polskich mediów.