78 rocznica zaślubin Polski z morzem. Dr Jabłonka: był to akt włączenia w pradzieje słowiańskie

Historyk omawia m.in. przebieg walk o Wał Pomorski oraz proces kształtowania się zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej.