Wróblewski: instytucje finansowe i Big Tech muszą się dostosować do zmian zachodzących na świecie

Ekonomia i gospodarka dadzą sobie radę, pod warunkiem że politycy nie zabiją tych zmian – mówi prezes Warsaw Enterprise Institute.