Jan Bogatko: Rosjanin kieruje programem Rady Europy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Gospodarz Studia Za Nysą wskazuje, że w Radzie Europy pracuje około 90 Rosjan. Ponadto, rozmówca naświetla działalność Jolanty Gontarczyk, późniejszej Lange.