Dawid Gospodarek: zarzuty stawiane św. Janowi Pawłowi II są zbyt daleko idące

Młode pokolenie zupełnie nie zna papieża. Musimy wykorzystać ten czas na zmianę tego stanu rzeczy – mówi publicysta.