Prof. Żaryn: źródła, na których oparto zarzuty wobec św. Jana Pawła II, nie zostały poddane krytycznej analizie

Kościół nie może dopuszczać do swoich archiwów ludzi budzących moralne zastrzeżenia. Te archiwa to bardzo wrażliwa przestrzeń – mówi historyk.