Dmytro Antoniuk: Nikopol i Marganec są codziennie ostrzeliwane przez Rosjan z drugiego brzegu Dniepru

Korespondent Radia Wnet z relacją z frontu. Informuje o trwającej dyskusji w ukraińskim społeczeństwie odnośnie propozycji wycofania się z Bachmutu.