Dmytro Antoniuk: wojska ukraińskie nie wycofują się z Bachmutu

„Prezydent Ukrainy oświadczył, że nie wycofujemy się z Bachmutu” – mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie.