Janusz Bugajski: w nadchodzących latach USA będą poświęcać inicjatywie Trójmorza coraz więcej uwagi

Niemcy straciły swoją rolę, jaką pełniły w Europie pod amerykańską protekcją – mówi politolog.