Dmytro Antoniuk: sytuacja w Bachmucie jest krytyczna

„Minionej doby wróg bardzo polepszył swoje pozycje na północ od miasta” – mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie