Jan Bogatko: Niemcy uważają, że musi być pokój z Rosją

Jan Bogatko, korespondent Radia Wnet, dokonuje przeglądu prasy niemieckiej pod kątem stanowiska Niemiec wobec wojny na Ukrainie.