Kolany: inflacja bazowa w Polsce cały czas rośnie. Głównym powodem są czynniki krajowe

Widzimy m.in. podwyżki płac i tzw. wakacje kredytowe, które sabotują politykę pieniężną RPP – mówi analityk portalu Bankier.pl.