Górny: państwa Trójmorza coraz bardziej zdają sobie sprawę, że gospodarki nie można oddzielić od bezpieczeństwa

W naszym regionie konieczna jest edukacja o sobie nawzajem. Wiele nieporozumień wynika z niewiedzy – mówi publicysta.