Paweł Jabłoński: Jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników USA w Europie

„NATO powinno być bardziej obecne tam, gdzie to zagrożenie jest realne” – mówi Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu ds. współpracy międzynarodowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej.