267. rocznica urodzin Mozarta. Muzykolog: jego twórczość jest przyswajalna jak gąbka, co wodę wypija

Prof. Andrzej Wróbel wspomina również Giuseppe Verdiego w 122 rocznicę śmierci.