Anna Gembicka: zboże techniczne z Ukrainy nie wpływa już do Polski. Rozważamy ograniczenia dla importu kukurydzy

W najbliższym czasie ceny niestety nie będą spadać – przestrzega wiceminister rolnictwa.