Por. Anna Michalska: polsko-białoruskie przejście graniczne w Kuźnicy w najbliższym czasie nie zostanie otwarte

Od czasu uruchomienia zapory elektronicznej sytuacja na granicy się poprawiła, ale wciąż mają miejsce próby nielegalnego jej przekroczenia – mówi rzecznik Straży Granicznej.