Dr Marek: Rosjanie wierzą w kremlowski przekaz o tym, że ich armia wypełnia na Ukrainie dziejową misję

Polska w rosyjskiej propagandzie jest przedstawiona dwojako; nazywa się ją „hieną Europy” bądź „marionetką USA” – mówi ekspert.