Dmytro Antoniuk: Putin zmienił dowódcę Sił Zbrojnych. Ma okazję zawieść go po raz kolejny

Gość „Poranka Wnet” mówi m.in. o walkach w Sołedarze, spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy, którzy złożyli razem kwiaty na Cmentarzu Obrońców Lwowa.