Dr Sadowski: rząd powinien przejść na tryb oszczędzania, tak jak zrobili obywatele

Jak podkreśla prezydent Centrum im. Adma Smitha, do walki z inflacją konieczne jest skoordynowanie działań NBP i rządu.