„Niemcy i Francja nie wywiązują się ze zobowiązań wobec Ukrainy” – gen. Bogusław Samol

„Stany Zjednoczone po raz kolejny potwierdzają swój prymat na flance wschodniej NATO” stwierdza gen. Samol w rozmowie z Jaśminą Nowak. Jednocześnie wskazuje na mniejsze zaangażowanie Berlina i Paryża.