Budzisz: wojny na Ukrainie nie uda się zakończyć bez zbudowania w Europie Środkowej i Wschodniej systemu bezpieczeństwa

Mamy szansę oddalić rosyjskie zagrożenie na tyle, by przestało być dla nas sprawą życia i śmierci – mówi ekspert.