Prof. Szczucki: nowelizacja ustawy o SN jest zgodna z konstytucją. Kompromis z KE jest ważny dla bezpieczeństwa państwa

Przygotowany projekt nie narusza podstawowych ram systemu – podkreśla prezes Rządowego Centrum Legislacji.