Dmytro Antoniuk: Wróg jest bliżej Sołedaru. Trwają tam zacięte walki.

Jakowliwka jeszcze kilka dni temu była częściowo okupowana. Dzisiaj niestety jest już cała pod kontrolą Rosjan – w „Poranku Wnet” donosi korespondent Dmytro Antoniuk.