Arkadiusz Mularczyk: mamy naprawdę dużo pomysłów, jak przymusić Niemców do rozmów o reparacjach

Złożyłem jasny komunikat: „Oczekujemy odpowiedzi na notę dyplomatyczną” – o swojej wizycie w Berlinie w „Poranku Wnet” mówi sekretarz stanu ds. polityki europejskiej.