Zbigniew Rau na posiedzeniu OBWE: Rosja zniszczyła nasze bezpieczeństwo. Jej działania rodem z podręcznika Clausewitza

W Łodzi odbywa się posiedzenie Rady Ministrów OBWE. Przewodniczy jej Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Zbigniew Rau. Polska w roku 2022 pełni prezydencję w organizacji.