Dmytro Antoniuk: przeprawa wojska na lewy brzeg Dniepru wymaga dużo wysiłku

„Jednak jest już niepotwierdzona informacja, że jednak chyba toczą się już walki na lewym brzegu” – w „Poranku Wnet” donosi korespondent z Ukrainy, omawiając sytuację w okolicach Chersonia.