Dmytro Antoniuk: naszym zadaniem jest zniszczyć jak najwięcej sił rosyjskich na prawym brzegu Dniepru

Korespondent Radia Wnet donosi o reakcji Ukrainy na wycofanie się wojsk rosyjskich z Chersonia.