Raport na temat wolności religijnej. Dyrektor Biura PKWP w Poznaniu: głównym zagrożeniem jest cyberkalifat

Radykalny islam, przemoc seksualna, autorytaryzm. O sytuacji mniejszości religijnych na świecie mówi Tomasz Zawal.

Tomasz Zawal wskazuje , że wolność religijna jest łamana w 1/3 państw świata. Wśród największych zagrożeń wymienia cyberkalifat i rządy autorytarne. Jak przypomina:

Mniejszości religijne, a zwłaszcza chrześcijanie, były oskarżane o sprzyjanie rozprzestrzenianiu COVID-19.

Jak podkreśla gość „Poranka Wnet”, poważnym problemem jest również wymierzona w chrześcijan przemoc seksualna, zwłaszcza w Azji i na Bliskim Wschodzie. Tomasz Zawal tłumaczy, że dla poprawienia sytuacji związanej z wolnością religijną na świecie niezbędne jet kompleksowe informowanie o tych sprawach, lobbowanie na rzecz zmian w prawodawstwie.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Czytaj też:

Wakacje od wojny. PKWP pomaga dzieciom z Syrii

Komentarze