Czy Republikanie przejmą kontrolę w Kongresie Stanów Zjednoczonych? Komentuje Maciej Kożuszek

Dziennikarz tygodnika „Gazeta Polska” mówi o zbliżających się amerykańskich wyborach śródokresowych.