Znamy nominowanych do Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich

Powstancy-Warszawscy, prof. Piotr Glinski, Agnieszka-Łesiuk-Krajewska-i-Artur-Martyniuk-Prezes-Zarzadu-POLREGIO / Fot. materiały organizatora konferencji inaugurującej BohaterON 2022

 Poznaj tych, którzy dzięki podejmowanym działaniom mają w tym roku szansę na statuetkę BohaterONa za opowiadanie historii naszego kraju i promowanie współczesnego patriotyzmu!

• W ramach VII edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „BohaterON – włącz historię” przyznane zostaną kolejne BohaterONy – nagrody dla tych którzy w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski oraz współczesny patriotyzm.
• Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po 5 nominowanych w 7 kategoriach.
• Głosowanie Kapituły Nagrody i głosowanie on-line internautów potrwa do 8 listopada.
• Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy oraz Złote BohaterONy Publiczności.
• BohaterONy zostaną wręczone 25 listopada podczas Gali Nagrody w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich przyznawana jest od 2019 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz działalność i edukację historyczno-patriotyczną. Organizatorzy rozszerzyli formułę i w tym roku zgłoszenia mogły dotyczyć również współczesnych wyrazów patriotyzmu oraz wcielania w życie wartości tak ważnych dla Powstańców Warszawskich. Oceniane będą działania z okresu od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Przez ponad 2 miesiące kandydata do Nagrody mogła zgłosić każda pełnoletnia osoba poprzez formularz dostępny na stronie www.bohateron.pl. Komitet Organizacyjny Nagrody wyłonił tych, którzy będą mieć szansę na otrzymanie statuetki BohaterONa. Teraz wszystko w rękach Kapituły Nagrody oraz internautów!
– To budujące, że jest tak wielu społeczników, pasjonatów, artystów, dziennikarzy, instytucji, organizacji pozarządowych i firm, dla których inspirowanie innych dzięki opowiadaniu historii Polski XX wieku
w sposób angażujący i ciekawy jest bardzo ważne. Jesteśmy także pod wrażeniem dokonań tych, którzy zaangażowali się działania pomocowe, w głównej mierze dla Ukraińców i Ukrainy w obliczu wojny. Niewyobrażalne ludzkie dramaty, ale w tym wszystkim osoby, których postawy pełne empatii, ofiarności i braterstwa pokazują, że jako naród potrafimy się mobilizować i pomagać. Tak wygląda współczesny wymiar patriotyzmu.

Nagroda od początku nosi imię Powstańców Warszawskich, gdyż są oni dla nas wzorem, pokoleniem, od którego możemy uczyć się miłości do ojczyzny i bliźniego i tego, że zawsze dobro drugiego człowieka jest na pierwszym miejscu – mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni Nagrody i organizatorka projektu BohaterON – włącz historię!

Czytaj też:

BohaterON w Twojej Szkole – VII edycja projektu w nowej cyfrowej odsłonie

NOMINOWANI DO NAGRODY BOHATERONY 2022 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
Instytucja:
• Poznańskie Centrum Dziedzictwa/Centrum Szyfrów Enigma;
• Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945);
• Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
• Archiwum Akt Nowych;
• Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.
Dziennikarz:
• Aleksandra Głogowska, Radio dla Ciebie;
• Edyta Poźniak, Polskie Radio;
• Michał Przedlacki, TVN;
• Monika Meleń, Telewizja Polska;
• Portal histmag.org.
Firma:
• Fakro;
• Grupa Arche.;
• Poczta Polska;
• POLREGIO;
• Tarczyński.
Nauczyciel:
• Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu;
• Arkadiusz Pater, Szkoła Podstawowa nr 21 w Koszalinie;
• Grzegorz Banaś, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie;
• Cornelius McGrath, St Marty’s Secondary School, Nenagh, Irlandia;
• Izabella Czernecka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.
Organizacja non profit:
• Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów ,,Zośka” i ,,Parasol”;
• Fundacja Dziedzictwa Kulturowego;
• Fundacja Twarze Depresji;
• Fundacja Wspólnota Pokoleń;
• Związek Harcerstwa Polskiego.
Osoba publiczna:
• Agnieszka Cubała, pisarka;
• Marek Bukowski, aktor, scenarzysta, reżyser;
• Martyna Wojciechowska, podróżniczka, dziennikarka, działaczka społeczna;
• Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, przedsiębiorcy zaangażowani w działalność filantropijną;
• Piotr Blak, artysta, muzyk.

Pasjonat:
• Artur Szulc, historyk, pisarz;
• Kamil Dziurdź, komendant 2 Szczepu Harcerskiego Szkwał w Tarnowskiej Woli;
• Katarzyna Węgrzyn, autorka bloga ,,Gdzie w Polsce na weekend”;
• Ksawery Skąpski, wolontariusz zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy;
• Zygmunt Walkowski, fotograf, specjalista interpretacji zdjęć Warszawy.

– Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy zaprezentować szerszemu gronu efekty pracy
i działań tych niesamowitych ludzi, którzy poświęcili czas, energię oraz środki na to, by edukować kolejne pokolenia oraz przekazywać cenne wartości i idee. Zapraszamy do zagłosowania na tych, którzy Państwa zdaniem szczególnie zasługują na docenienie. Wybór 5 nominowanych w każdej kategorii spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń to nie lada wyzwanie i duża odpowiedzialność! Wybór tylko 5 kandydatów w każdej kategorii był niezwykle wymagający i trudny, dlatego chcielibyśmy wyrazić swoje uznanie dla każdego przesłanego zgłoszenia – dodaje Łesiuk-Krajewska.

Spośród nominowanych wyboru laureatów w każdej z 7 kategorii dokona Kapituła Nagrody złożona
z Powstańców Warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, biznesu, historyków, osób publicznych
i ambasadorów kampanii „BohaterON – włącz historię”. Przyznane zostaną Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy. Wpływ na wyniki będą mieli także internauci, którzy w głosowaniu online w każdej kategorii przyznają również Złote BohaterONy Publiczności.
Głosowanie on-line będzie trwało do 8 listopada na stronie: https://bohateron.pl/bohaterony-2022/zaglosuj/.

Wręczenie BohaterONów laureatom nastąpi 25 listopada podczas uroczystej Gali Finałowej w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
Gali towarzyszyć będzie widowisko muzyczne pt. ,,Bohaterowie z ruin, czyli historia warszawskich robinsonów” w reżyserii Haliny Przebindy. Współorganizatorem widowiska jest Narodowe Centrum Kultury.
Wystąpią: Stanisława Celińska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Maciej Musiałowski, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Cugowski, Skubas, Jan Młynarski, Cleo, Warszawski Chór Dziecięcy oraz Gość Specjalny.
_________________________________________________________________________________

Partnerami strategicznymi VII edycji projektu są: PKN ORLEN i POLREGIO. Do grona Partnerów należą: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja PZU, Poczta Polska, Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Polskie Line Lotnicze LOT, PGNiG, Fundacja PGNiG, Fundacja State of Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego, PCP Films, Polskie Radio, Telewizja Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko Polskie.

Zgodę na udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia wyrazili: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów w roli Przewodniczącego Komitetu Honorowego; Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu; Pan prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu; Pan prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej; Pan prof. dr hab. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; Pan Mariusz Olczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych; Pan Piotr Krawczyk, Szef Agencji Wywiadu; Pan Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; Pan dr hab. Grzegorz Berendt, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej; Pan Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski; Pan Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; Pan Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; Pani Teresa Stanek, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Do Kapituły Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich przystąpili:
Powstańcy Warszawscy: Pani Hanna Zawistowska-Niwińska ps. „Zerwicz”, Pani Maria Mordasewicz, ps. „Myszka”, Pan Stanisław Wołczaski, ps. „Kazimierz”, Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”, Pan prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Kapituły Nagrody, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; Pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan Piotr Mazurek ,Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; Pan dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Pan Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia; Pani dr Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia; Pan Karol Żbikowski, Prezes Zarządu Platige Image; Pani Halina Przebinda, Dyrektor artystyczny TOProduction; Pan Jan Edmund Kowalski, Prezes Zarządu, Pałac Saski Sp. z o.o.; Pan prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności; Pan prof. Wojciech Roszkowski, autor publikacji o historii Polski XX i XXI wieku, profesor nauk humanistycznych; Pan prof. Andrzej Nowak, historyk; Pan Tomasz Okoń, pomysłodawca i autor programu „Historia bez cenzury”; Pani Olga Bołądź, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Michał Czernecki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Karolina Gorczyca, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Małgorzata Kożuchowska, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Antoni Pawlicki, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Magdalena Różczka, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pani Agnieszka Więdłocha, aktorka, ambasadorka kampanii BohaterON – włącz historię!; Pan Maciej Zakościelny, aktor, ambasador kampanii BohaterON – włącz historię!;

Komentarze