Wiceprezes Grupy Azoty: dostawy nawozów rolniczych są zapewnione. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego

By poradzić sobie z kryzysem energetycznym, należy stawiać na OZE, ale przede wszystkim na atom – mówi Filip Grzegorczyk.