Trójmorze. Wielki Finał Wielkiej Wyprawy

Ekipa Wielkiej Wyprawy wróciła do siedziby Radia Wnet na Krakowskim Przedmieściu 79 w Warszawie.