Dmytro Antoniuk: niektórzy prognozują, że Chersoń może być wyzwolony w ciągu tygodnia

Korespondent Radia Wnet informuje o wciąż trwających zaciętych walkach na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej.