Łukaszenka podjął decyzję o mobilizacji na Białorusi i wprowadzeniu stanu „operacji antyterrorystycznej”

Na Białorusi zostanie przeprowadzona tajna mobilizacja w celu zwiększenia obsady jednostek bojowych. Odbędzie się pod przykrywką sprawdzenia zdolności bojowych wojska.