Łukaszenka podjął decyzję o mobilizacji na Białorusi i wprowadzeniu stanu „operacji antyterrorystycznej”

Na Białorusi zostanie przeprowadzona tajna mobilizacja w celu zwiększenia obsady jednostek bojowych. Odbędzie się pod przykrywką sprawdzenia zdolności bojowych wojska.

Aleksander Łukaszenko postanowił nie ogłaszać publicznie powszechnej mobilizacji. Zdecydował się na to, biorąc pod uwagę konsekwencje takiej decyzji w Rosji. Liczba osób podlegających pod mobilizacje nie jest znana. W pierwszym etapie nie dotknie ona dużych miast, najpierw zostanie zmobilizowana ludność wiejska.

Zwiększenie liczby jednostek wojskowych doprowadzi do jeszcze większej eskalacji na granicy białorusko-ukraińskiej w kontekście utworzenia Regionalnej Grupy Wojskowej z Rosją.  

Ponadto, ukraińskie media informują, że na Białorusi wprowadzono stan „operacji antyterrorystycznej”, rozszerzający uprawnienia służb bezpieczeństwa. Ukraińskie portale powołują się na wywiad białoruskiego ministra spraw zagranicznych Uładzimira Makieja, opublikowany dziś w jednym z rosyjskich dzienników. 

Wynika z niego, że decyzję o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych podjął Aleksander Łukaszenka po spotkaniu z przedstawicielami struktur siłowych. Białoruski prezydent uzasadniał taką decyzję rzekomym zagrożeniem ze strony krajów sąsiadujących. Wedle jego słów miało ono polegać na „prowokacjach, mających na celu zagarnięcie części terytorium Białorusi”.

Źródło: Nasza Niwa

Czytaj także: 

Jan Piekło, były ambasador RP w Kijowie: Putin przegrywa tę wojnę – dlatego Łukaszenka jest jemu potrzebny

Komentarze