Konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2023

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2023

Przyszłoroczna edycja Biennale odbędzie się pod hasłem „Remapping Collaborations”. Na jej kuratora został wybrany Het Nieuwe Instituut, którego dyrektorem generalnym i artystycznym jest Aric Chen.  To pierwszy raz w historii London Design Biennale, kiedy kuratorem mianowana została cała instytucja. Uczestnicy z całego świata zostaną zaproszeni do wyobrażenia sobie i wprowadzenia w życie nowych form międzynarodowej współpracy i współuczestniczenia za pośrednictwem sztuki projektowania. 

Het Nieuwe Instituut to holenderskie muzeum architektury, designu i kultury cyfrowej położone w Rotterdamie. Koncentruje się ono na ważnych kwestiach społecznych, takich jak brak mieszkań, transformacja energetyczna, rozwój sztucznej inteligencji, mobilność i wykorzystanie przestrzeni publicznej. Aric Chen jest kuratorem, profesorem, pisarzem i dyrektorem kreatywnym. Posiada międzynarodowe doświadczenie w pracy w historycznych i współczesnych dziedzinach architektury oraz projektowaniu. 

Projekt kuratorski powinien zawierać:

  • koncepcję wystawy/instalacji,
  • pełny scenariusz wystawy/instalacji wraz z wizualizacją lub szkicem,
  • szacunkowy kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

  • dobrą znajomość zagadnień współczesnego designu i architektury, w tym zjawisk zachodzących na  międzynarodowej scenie designu i architektury;
  • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw z obszaru designu, nowych mediów lub architektury (minimum dwie wystawy zagraniczne);
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie/złożenie projektu do dnia 21 listopada 2022 r. do godziny 16:00 (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) na adres:

Instytut Adama Mickiewicza
Ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
z dopiskiem „London Design Biennale 2023”.

*Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/konkurs-na-pawilon-polski-podczas-london-design-biennale-2023

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: Materiały prasowe

Komentarze