Aleś Bialacki, Memoriał oraz ukraińska organizacja praw człowieka otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla

Informację o uhonorowaniu działań białoruskiego obrońcy praw człowieka, a także organizacji z Rosji i Ukrainy podano na Twitterze.