Dr Maciej Szlinder: gdyby rząd, a nie bank centralny, podjął pewne kroki nie mielibyśmy takiej inflacji

Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się podwyższyć stóp procentowych. Maciej Szlinder – kandydat w wyborach do tego organu – mówi o słuszności tej decyzji, ale wskazuje także na błędne działania.