Dmytro Antoniuk: Ukraina ma poważne sukcesy w obwodzie charkowskim

Korespondent Radia Wnet na Ukrainie prezentuje sytuację na froncie wojny. Obydwie strony konfliktu mają swoje sukcesy.