Dr Sadowski: ważną przyczyną obecnego kryzysu jest monopolizacja produkcji energii

Prezydent Centrum im. Adama Smitha analizuje dane o kondycji polskiej gospodarki i przedstawia pomysły na rozwiązanie jej problemów.