Dr Janusz Wdzięczak: Unia Europejska jest silna wobec słabych i słaba wobec silnych

Ekonomista z Instytutu Sobieskiego mówi o inflacji. Porusza także temat solidarności pośród państw członkowskich Unii Europejskiej.