Putin podnieś słuchawkę, Gorbaczow dzwoni! Felieton Pawła Bobołowicza

W ukraińskim społeczeństwie obudziło się poczucie zbliżającego się zwycięstwa. W ciągu kilku dni wyzwolili większe terytorium, niż Rosja zajęła od kwietnia