Szymon Szynkowski vel Sęk: chcemy takiej Unii Europejskiej, której siłą jest solidarność państw członkowskich

Wiceminister Spraw Zagranicznych mówi o relacjach Polski i Unii Europejskiej, a także ich polityce wobec Rosji.