Dmytro Antoniuk: W Donbasie wróg robi postępy wynoszące kilka kilometrów. Odcinek zaporoski jest zagrożony

Korespondent Radia Wnet w Ukrainie opisuje sytuację na froncie. Mówi o sukcesach ukraińskiej armii, jednak wskazuje także miejsca, w których postępy czyni Rosja.